Verberg foto
Bijgewerkt: 15-July-2024 14:47

Disclaimer

  • U bent hier:  
  • Classicargarage
  • >>ClassicarGarage - Disclaimer, Privacy, Cookie Beleid - Nederlands

CLASSICAR GARAGE DISCLAIMER | PRIVACY & COOKIE BELEID

Alle foto's, geluiden, teksten en video’s die ter beschikking zijn gesteld op deze website vallen onder de auteursrechten en het copyright van Marc Vorgers tenzij anders aangegeven. Ook de vormgeving, het kleurgebruik en de grafische opmaak van de website vallen onder het auteursrecht van Marc Vorgers. De foto’s op CLASSICAR GARAGE zijn zichtbaar gewaarmerkt met © Marc Vorgers en onzichtbaar gewaarmerkt in het digitale bestand.

Beperkt gebruik van de inhoud
De website en de inhoud van CLASSICAR GARAGE zijn door Marc Vorgers beschikbaar gesteld voor particulier gebruik. Daarmee wordt bedoeld het bekijken, beluisteren, lezen en afdrukken van de inhoud voor individueel gebruik en om te delen in de persoonlijke levenssfeer. Hieronder valt ook het delen op de sociale media met behoud van links naar de website of de sociale media pagina’s van CLASSICAR GARAGE.

Delen via sociale media
Het gebruiken van foto’s en andere CLASSICAR GARAGE inhoud op sociale media is enkel toegestaan in de vorm van delen vanuit de website of door het delen van door CLASSICAR GARAGE geplaatste uitingen op de sociale media platforms van CLASSICAR GARAGE zelf. De link met de CLASSICAR GARAGE site of met het CLASSICARGARAGE sociale media platform moet behouden blijven.
Het downloaden en op persoonlijke titel terugplaatsen van CLASSICAR GARAGE foto’s op sociale media NIET toegestaan. Alleen bij CLASSICAR GARAGE aangesloten GARAGES mogen de foto’s van hun eigen auto’s op eigen titel uploaden en delen op het internet. Deze door de GARAGES gedeelde foto’s dienen ook te allen tijde de link met de betreffende GARAGE te behouden. Overtreding van deze regel door particulieren met niet openbare profielen wordt afgedaan via de geëigende wegen die de sociale media platforms bieden. Overtreding van deze regel door openbare sociale media pagina’s met een persoonlijk belang of pagina’s met een commercieel belang worden eerst gewaarschuwd en vervolgens aangepakt.

Commercieel gebruik
Toepassing van CLASSICAR GARAGE foto's, teksten of video’s voor commerciële doeleinden is enkel toegestaan met toestemming van CLASSICAR GARAGE. Hiertoe word dan een zakelijke licentieovereenkomst gesloten. Ongeoorloofde publicaties zijn te traceren. CLASSICAR GARAGE zal bij ontdekking van ongeoorloofde publicaties, ook na vele jaren, overgaan tot het sturen van een rekening ter schadevergoeding. In het ultieme geval zal een civiele procedure worden gestart om de door CLASSICAR GARAGE geleden schade te verhalen.
Reproductie of distributie van foto's en/ of teksten vann deze internetsites, buiten de kennis en toestemming van CLASSICAR GARAGE is door de wet verboden.

De inhoud
Voor de op CLASSICAR GARAGE te koop aangeboden klassieke automobielen wijst CLASSICAR GARAGE elke aansprakelijkheid af. De juistheid van de verkoopinformatie bij elke individuele auto, en de aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende claims, ligt bij de verkoper van de auto.
Vermelde prijzen op CLASSICAR GARAGE zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen. De actuele verkoopprijs van een gepresenteerde auto is op te vragen bij de verkopende garage.

PRIVACY & COOKIE BELEID

ClassicarGarage, gevestigd aan Lijsterlaan 25, 3853 TA, Ermelo, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactinformatie: www.classicargarage.com, Lijsterlaan 25, 3853 TA Ermelo, Nederland. Telefoon +31 651 158 723. De heer M. Vorgers is de functionaris voor gegevensbescherming van ClassicarGarage.com, de heer Vorgers is bereikbaar via info@classicargarage.com of via het hierboven vermelde telefoonnummer.
Persoonlijke gegevens die we verwerken: ClassicarGarage.com verwerkt ALLEEN persoonlijke gegevens die u actief verstrekt door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier (Contact Eigenaar) en/ of door u te abonneren op onze e-mailnieuwsbrief en / of door contact met ons op te nemen via een brief of telefoon.

Speciale en/ of gevoelige persoonlijke gegevens die we verwerken: onze website en/ of dienst is niet bedoeld om gegevens te verzamelen over bezoekers van de website die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of verzorgers. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. We moedigen ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen zonder toestemming van de ouders worden verzameld. Als u ervan overtuigd bent dat we persoonlijke informatie over een minderjarige hebben verzameld zonder deze toestemming, neem dan contact met ons op via info@classicargarage.com en wij zullen deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke wij persoonsgegevens verwerken: ClassicarGarage.com verwerkt uw persoonlijke gegevens alleen om met u te corresponderen. In antwoord op uw informatieverzoeken of door u onze e-mailnieuwsbrief te sturen om u op de hoogte te houden van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming: ClassicarGarage.com neemt GEEN beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking van zaken die (belangrijke) gevolgen kunnen hebben voor individuen. Dit zijn beslissingen genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van ClassicarGarage.com) ertussen zit. ClassicarGarage.com maakt gebruik van de volgende computerprogramma's of systemen: Contao Open Source CMS (website content management systeemsoftware), Google Analytics online software om activiteit op de website te volgen, YMLP.COM (Your Mailinglist Provider) E-mail online nieuwsbriefsoftware.

Hoe lang we persoonlijke informatie opslaan: ClassicarGarage.com bewaart uw actief verstrekte persoonlijke gegevens (correspondentie) niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld te bereiken. We gebruiken de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonlijke gegevens: naam, e-mailadres en (indien van toepassing) telefoonnummer: retentieperiode tot 5 jaar na uw laatste contact met ClassicarGarage.com. E-mailadressen verstrekt via actieve opt-in voor onze nieuwsbrief: onbeperkte bewaartermijn. U kunt zich actief afmelden voor onze nieuwsbrief onderaan elke nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen via info@classicargarage.com om uw e-mailadres te laten verwijderen. LET OP: we hebben E-mailadressen veilig opgeslagen in onze mailinglijst software sinds het jaar 2007.

Persoonlijke gegevens delen met derden: ClassicarGarage.com verstrekt GEEN persoonlijke gegevens aan derden. De E-mailgegevens voor nieuwsbriefdoeleinden worden echter veilig opgeslagen in externe online software voor gebruik en alleen ter referentie door ClassicarGarage.com.
Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken: ClassicarGarage.com maakt gebruik van technische en functionele cookies en analytische cookies. De analytische (Google Analytics) cookies kunnen inbreuk maken op uw privacy door uw IP-adres op te nemen. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Deze cookies zorgen ervoor dat de website correct werkt, dat de website bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthoudt (deze cookies vervallen na twee weken na uw bezoek aan ClassicarGarage.com.) U kunt ervoor kiezen cookies niet meer te gebruiken door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze slaat geen cookies meer op. Bovendien kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen: u hebt het recht uw persoonlijke gegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ClassicarGarage.com en hebt u het recht op gegevens-portabiliteit. Dit betekent dat u ons een verzoek kunt sturen om de persoonlijke gegevens die we in uw bestand hebben, van u, aan u of aan een andere door u genoemde organisatie te verzenden. U kunt een verzoek om toegang, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens of verzoek tot annulering van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzenden naar info@classicargarage.com. Om ervoor te zorgen dat de aanvraag voor toegang door u is gedaan (en niemand anders die u nabootst), vragen wij u om een kopie van uw ID bij het verzoek te sturen. Een scan of foto van uw paspoort of ID kaart met foto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers aan de onderkant van het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer in deze gescande of gefotografeerde kopie. Dit is om uw privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een week, op uw verzoek.

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen: ClassicarGarage.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt gepaste maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeautoriseerde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet correct zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@classicargarage.com

Met hartelijke groet,

Marc Vorgers
Website eigenaar