Verberg foto
Bijgewerkt: 24-April-2018 19:20

Disclaimer

DISCLAIMER CLASSICAR GARAGE

Alle foto's, geluiden, teksten en video’s die ter beschikking zijn gesteld op deze website vallen onder de auteursrechten en het copyright van Marc Vorgers tenzij anders aangegeven. Ook de vormgeving, het kleurgebruik en de grafische opmaak van de website vallen onder het auteursrecht van Marc Vorgers. De foto’s op CLASSICAR GARAGE zijn zichtbaar gewaarmerkt met © Marc Vorgers en onzichtbaar gewaarmerkt in het digitale bestand.

Beperkt gebruik van de inhoud
De website en de inhoud van CLASSICAR GARAGE zijn door Marc Vorgers beschikbaar gesteld voor particulier gebruik. Daarmee wordt bedoeld het bekijken, beluisteren, lezen en afdrukken van de inhoud voor individueel gebruik en om te delen in de persoonlijke levenssfeer. Hieronder valt ook het delen op de sociale media met behoud van links naar de website of de sociale media pagina’s van CLASSICAR GARAGE.

Delen via sociale media
Het gebruiken van foto’s en andere CLASSICAR GARAGE inhoud op sociale media is enkel toegestaan in de vorm van delen vanuit de website of door het delen van door CLASSICAR GARAGE geplaatste uitingen op de sociale media platforms van CLASSICAR GARAGE zelf. De link met de CLASSICAR GARAGE site of met het CLASSICARGARAGE sociale media platform moet behouden blijven.
Het downloaden en op persoonlijke titel terugplaatsen van CLASSICAR GARAGE foto’s op sociale media NIET toegestaan. Alleen bij CLASSICAR GARAGE aangesloten GARAGES mogen de foto’s van hun eigen auto’s op eigen titel uploaden en delen op het internet. Deze door de GARAGES gedeelde foto’s dienen ook te allen tijde de link met de betreffende GARAGE te behouden. Overtreding van deze regel door particulieren met niet openbare profielen wordt afgedaan via de geëigende wegen die de sociale media platforms bieden. Overtreding van deze regel door openbare sociale media pagina’s met een persoonlijk belang of pagina’s met een commercieel belang worden eerst gewaarschuwd en vervolgens aangepakt.

Commercieel gebruik
Toepassing van CLASSICAR GARAGE foto's, teksten of video’s voor commerciële doeleinden is enkel toegestaan met toestemming van CLASSICAR GARAGE. Hiertoe word dan een zakelijke licentieovereenkomst gesloten. Ongeoorloofde publicaties zijn te traceren. CLASSICAR GARAGE zal bij ontdekking van ongeoorloofde publicaties, ook na vele jaren, overgaan tot het sturen van een rekening ter schadevergoeding. In het ultieme geval zal een civiele procedure worden gestart om de door CLASSICAR GARAGE geleden schade te verhalen.
Reproductie of distributie van foto's en/ of teksten uit deze internetsites, buiten de kennis en toestemming van V3D/ClassicarImages is door de wet verboden.

De inhoud
Voor de op CLASSICAR GARAGE te koop aangeboden klassieke automobielen wijst CLASSICAR GARAGE elke aansprakelijkheid af. De juistheid van de verkoopinformatie bij elke individuele auto, en de aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende claims, ligt bij de verkoper van de auto.
Vermelde prijzen op CLASSICAR GARAGE zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen. De actuele verkoopprijs van een gepresenteerde auto is op te vragen bij de verkopende garage.